Em Đến Từ Nghìn Xưa

Em Đến Từ Nghìn Xưa
Sáng tác: Trịnh Công Sơn

Nghe lời bài hát Em Đến Từ Nghìn Xưa

Em Đến Từ Nghìn Xưa

Tôi vẫn nhìn thấy em
Giữa đám đông xa lạ
Vì em mang trong mắt
Nỗi yêu đời thiết tha
Tôi vẫn nhìn thấy em
Giữa đám dông xa lạ
Vì trong đôi mắt đó
Có quê hương bạn bè

Em đã đến giữa quê hương
Có những nghìn năm xưa
Hoá thân em bây giờ
Nên tôi vẫn nhìn thấy em
Giữa đám đông xa lạ
Vì em như chim trắng
Giữa trống đồng bước ra
Tôi vẫn nhìn thấy em
Giữa đám đông xa lạ
Vì em như hoa lá
Giữa thiên nhiên hiền hòa.
Nghe lời bài hát Em Đến Từ Nghìn Xưa

 

Em Đến Từ Nghìn Xưa


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *