Em Đi Bỏ Lại Con Đường

Em Đi Bỏ Lại Con Đường
Sáng tác: Trịnh Công Sơn

Nghe bài hát Em Đi Bỏ Lại Con Đường

Em Đi Bỏ Lại Con Đường

Bỏ mặc căn nhà bỏ mặc tôi
Bỏ mặc nơi đây bỏ mặc người
Bỏ trăm năm sau ngàn năm nữa
Bỏ mặc tôi là tôi là ai

Em đi bỏ lại con đường
Bỏ lại con đường
Bờ xa cỏ dại vô thường nhớ em ra đi
Em đi bỏ lại dặm trường
Ngàn dâu cố quận muôn trùng nhớ thêm

Bỏ mặc đêm dài bỏ mặc tôi
Bỏ mặc gian nan bỏ mặc người
Bỏ xa xôi yêu và gần gũi…. Bỏ mặc tôi buồn giữa cuộc vui.

Bỏ mặc mưa về bỏ chiều phai
Bỏ mặc hư vô bỏ ngậm ngùi
Bỏ đêm chưa qua ngày chưa tới
Bỏ mặc tay buồn không bàn tay…

Bỏ mặc vui buồn bỏ mặc ai
Bỏ mặc không chăn bỏ mặc người
Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé… Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi

Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi.
Nghe bài hát Em Đi Bỏ Lại Con Đường

 

Em Đi Bỏ Lại Con Đường


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *