Như Một Vết Thương

Như Một Vết Thương
Sáng tác: Trịnh Công Sơn

Nghe lời bài hát Như Một Vết Thương

Như Một Vết Thương

Đời sẽ buồn như một chiều nào
Hôn nhau lần cuối,
hôn nhau lần đầu.
Đời sẽ buồn dài lâu
Ôi trái sầu rực rỡ …
Đời sẽ là chưa vội tình sâu
Hôn nhau lần cuối,
hôn nhau lần đầu.
Đời sẽ buồn như chiều hôm,
có cơn mưa rào.
Đời sẽ buồn như chiều đông,
nắng lên nương dâu.

Đã có nghìn trùng trên môi người tình
Đã giấu nụ tàn bên trong nụ hồng
Có chớm lạnh lùng trên môi nồng nàn
Có thoáng gập ghềnh trên con đường mòn
Đời sẽ buồn như một vết thương.
Tình sẽ buồn như loài nấm hoang.
Ôi hiu quạnh với nến tàn.
Trên nỗi lòng vắng lạnh
Đời sẽ buồn như một chiều nào
Hôn nhau lần cuối
hôn nhau lần đầu
Tình bỗng là bể râu
Tay vẫn chào lạnh lẽo
Đời sẽ buồn
Như một vết thương
Nghe lời bài hát Như Một Vết Thương

 

Như Một Vết Thương


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *