Cũng Sẽ Chìm Trôi

Cũng Sẽ Chìm Trôi
Sáng tác: Trịnh Công Sơn

Nghe lời bài hát Cũng Sẽ Chìm Trôi

Cũng Sẽ Chìm Trôi

Nhật nguyệt ( í a ) trên cao ta ngồi ( ối a ) dưới thấp
Một giòng ( í a ) trong veo ) sao lòng ( ối a ) còn đục
Bầy vạc ( í a ) bay qua kêu mòn ( í a ) tịch lặng
Đường đời ( í a ) không xa sao ngồi ( í a ) gối chân

Nhật nguyệt ( í a ) trên cao ta ngồi ( ôi a ) dưới thấp
Một đường ( í a ) cong queo nắng vàng ( ôi a ) đột ngột
Từ độ ( í a ) chim thiêng hót lời ( ôi a ) mệnh bạc
Từng giọt ( í a ) vô biên tôi chìm ( í a ) tiếng tăm
Nghe lời bài hát Cũng Sẽ Chìm Trôi

 

Cũng Sẽ Chìm Trôi


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *