Biển Nghìn Thu Ở Lại

Biển Nghìn Thu Ở Lại
Sáng tác: Trịnh Công Sơn

Nghe lời bài hát Biển Nghìn Thu Ở Lại

Biển Nghìn Thu Ở Lại

Biển đánh bờ, Xôn xao bờ đánh biển Đừng đánh nhau … Ơi biển sẽ tàn phai Đừng gạch tên vì yêu đừng xé nát Biển là em ngọt đắng trùng khơi Biển đánh bờ, Xôn xao bờ đánh biển Đừng đánh nhau … Ơi biển sẽ tàn phai Đừng gạch tên vì yêu đừng xé nát Biển là em ngọt đắng trùng khơi Biển nghìn thu ở lại, nghìn thu ngậm ngùi Biển nghìn thu ở lại, nghìn thu ngậm ngùi
Nghe lời bài hát Biển Nghìn Thu Ở Lại

 

Biển Nghìn Thu Ở Lại


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *