Chia sẻ lời bài hát

Chúng tôi cho phép bạn chia sẻ lời bài hát bạn ưa thích lên website nếu lời bài hát chưa có trong danh sách của LoiBaiHatHay.com

Sự chia sẻ này giúp bạn:

  • Lưu lại lời bài hát ưa thích cho các dịp hát live, karaoke, …
  • Hiển thị nội dung chia sẻ dưới tên Người đóng góp là bạn
  • Tạo giá trị cho cộng đồng cùng sử dụng
  • … và nhiều giá trị khác.

Vậy nên, chúng tôi rất vui khi bạn dành ít phú để Tìm Kiếm lời bài hát trước, nếu lời bài hát chưa có (hoặc có nhưng chua đầy đủ), bạn có thể gửi đóng góp cho chúng tôi qua form bên dưới

Nội dung giới thiệu về bài hát bạn gửi bao gồm: 1/ Giới thiệu, 2/ Lời bài hát (phối âm nếu có), 3/ Lời kết.
Loading

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để xác nhận và cảm ơn trước khi đưa thông tin lên website.