Thôi Lỡ Duyên Tình

Lời bài hát Thôi Lỡ Duyên Tình

 

Dòng đời trôi xuôi chia tình ta hai nẻo đôi đường
Người giờ sang ngang để mình tôi lẻ bóng riêng mang
Đời bạc như vôi khi tình tôi đã trao em rồi
Thôi lỡ duyên tình nhìn người cất bước sang sông.

Người giờ yên vui nơi giàu sang nhung gấm lụa là
Một mình tôi mang bao sầu đau thao thức đêm đêm
Chờ đợi tin ai mong ngày mai em sẽ quay lại
Để mối duyên xưa cùng tôi đắp xây duyên tình.

Rồi từng ngày trôi qua, lòng tôi đã phai nhạt tình
Còn gì đâu nữa mà trông khi người ta đã xây tình mới
Rời xa bến tình yêu mà tôi nhói đau trong lòng
Ôm tuổi phận long đong nhìn người ta bước đi theo chồng.

Giờ còn riêng tôi ôm niềm đau giấu kín trong lòng
Phận đời như sông trôi về đâu nước lớn nước ròng
Tình hợp rồi tan biệt ly ai biết đâu ngờ
Như lục bình kia chợt thấy nhau lướt đi vô tình.


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *