Quên Đi

Quên Đi
Sáng tác: đang cập nhật.

Nghe lời bài hát Quên Đi

Quên Đi

Quên đi những điều lo lắng
Quên đi những điều gì cay đắng
Quên đi những điều gian dối
Đời sống này có bao lâu
Cho nhau những gì mong muốn
Cho nhau những gì ta có
Cho nhau suốt đời em nhé
Hãy sống đời sống tươi vui
Bra… Bra… Bra… Bra… Anh muốn cùng em yêu người
Bra… Bra… Bra… Bra….Anh muốn cùng em yêu đời
Bra… Bra… Bra… Bra…Anh muốn cùng em yêu người
Bra… Bra… Bra… Bra… Anh muốn cùng em yêu đời
Nghe lời bài hát Quên Đi

Quên Đi


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *