Đất Việt – Tiếng Vọng Ngàn Đời

Đất Việt – Tiếng Vọng Ngàn Đời
Sáng tác: đang cập nhật.

Nghe lời bài hát Đất Việt – Tiếng Vọng Ngàn Đời
\

Đất Việt – Tiếng Vọng Ngàn Đời

Người Việt Nam, dân Việt Nam, đất nước Việt Nam
Người Việt Nam, dân Việt Nam, đất nước Việt Nam

Bốn ngàn năm Đinh Lý Trần Lê, từ Bà Trưng, Bà Triệu
Sông Bạch Đằng âm vang trong gió,
sóng Rạch Gầm chôn xác quân ngoại xâm
Tiếng vó ngựa rền vang bờ cõi,
những người con đất Việt oai hung
Vẫn ngàn năm dòng máu Việt Nam từ hồn thiên sông núi
Tiếng trống đồng âm vang rừng núi,
thấm máu đào trên đất mẹ yêu thương
Hãy giữ lấy màu xanh bờ cõi,
đất Việt ơi muôn thuở bên người.

Đẹp biết bao quê hương Việt Nam
Đẹp biết bao tiếng ru giữa trưa hè
Con muốn hôn ngàn lần lên đất,
đất Mẹ Việt Nam mãi ôm con vào lòng
Triệu trái tim con người Việt nam,
triệu cánh tay xây đắp nước non này
Nắm chặt tay giữ yên bờ cõi
Tiếng vọng ngàn đời sử sách mãi còn lưu danh
Nghe lời bài hát Đất Việt – Tiếng Vọng Ngàn Đời

\

 

Đất Việt – Tiếng Vọng Ngàn Đời


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *