Miền Trung Thương Nhớ

Miền Trung Thương Nhớ
Sáng tác: Châu Kỳ

Nghe lời bài hát Miền Trung Thương Nhớ

Miền Trung Thương Nhớ

Sông lạnh đò vắng neo chờ ai,
Mong đợi người lâu rồi người ơi …
Đây tiếng chuông vọng xa xôi,
Đây bến đưa về nơi nơi,
Đây dòng hương muôn đời,
Câu hẹn hò nhớ ghi đừng phai,
Bến Ngự chiều nao cùng kề…vai,
Nghe thoáng xa điệu Nam Ai,
Nghe gió lay cành dương rơi,
Nghe giọng ca tiếng cười

Miền Trung đợi chờ …Miền Trung thương nhớ,
Thương nhớ dệt thành thơ,
Khúc hát giao duyên
Mơ bóng dáng xưa luyến lưu giờ tiễn đưa..
Kỷ niệm còn đó nhưng người đâu,
Đừng phụ tình nhau để chờ..nhaụ..
Đây tiếng chuông vọng đêm thâu,
Đây bến xưa đò Vân lâu,
Đây thùy dương…thắm màu…
Nghe lời bài hát Miền Trung Thương Nhớ

 

Miền Trung Thương Nhớ


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *