Năm Anh Em Trên Một Chiếc Xe Tăng

Năm Anh Em Trên Một Chiếc Xe Tăng
Sáng tác: Dzoãn Nho

Nghe lời bài hát Năm Anh Em Trên Một Chiếc Xe Tăng

Năm Anh Em Trên Một Chiếc Xe Tăng

Năm anh em trên một chiếc xe tăng
Như năm bông hoa nở cùng một cội
Như năm ngón tay trên một bàn tay
Đã xung trận cả năm người như một
à…á…

Vào lính xe tăng anh trước anh sau
Cái nết ở anh mỗi người một tính
Nhưng khi hát ta hoà cùng một nhịp
Một người đau ta tất cả quên ăn
Năm anh em mỗi đứa một quê
Đã lên xe ấy là cùng một hướng
Nổ máy lên ta một dạ xung phong
Trước quân thù lòng chỉ biết có tiến công
à…há

Năm anh em ta có năm cái tên
Ấy khi lên xe không còn tên riêng nữa
Trên tháp pháo một ngôi sao màu lửa
Năm quả tim chung nhịp đập rộn ràng
Một con đường đất đỏ như son
Một màu rừng xanh bạt ngàn hi vọng
Một ý chí bay qua đầu ngọn súng
Một niềm tin quyết thắng… trong trận này.
À…há

Năm anh em ta có năm cái tên
Ấy khi lên xe không còn tên riêng nữa
Trên tháp pháo một ngôi sao màu lửa
Năm quả tim chung nhịp đập rộn ràng
Một con đường đất đỏ như son
Một màu rừng xanh bạt ngàn hi vọng
Một ý chí bay qua đầu ngọn súng
Một niềm tin quyết thắng… trong trận này.
À..há

[Rap]
Nghe lời bài hát Năm Anh Em Trên Một Chiếc Xe Tăng

 

Năm Anh Em Trên Một Chiếc Xe Tăng


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *