Sợi Nhớ Sợi Thương

Sợi Nhớ Sợi Thương

Sáng tác: Phan Huỳnh Điểu

Nghe bài hát Sợi Nhớ Sợi Thương 

 

Sợi Nhớ Sợi Thương

Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây

Bên nắng đốt bên mưa quây

Em dang tay, em xòe tay

Chẳng thể nào xua tan mây

(Mà) chẳng thể nào che anh được.

(Chừ) rút sợi thương (ấy mới) chằm mái lợp

Rút sợi nhớ (mới) đan vòm xanh

Nghiêng sườn đông (mà) che mưa anh

Nghiêng sườn tây xõa bóng mát.

Rợp trời thương (ấy) màu xanh suốt

(Mà) em nghiêng hết (ấy mới) về phương anh

(Mà) em nghiêng hết (ấy mới) về phương anh.

Nghe bài hát Sợi Nhớ Sợi Thương 

 

Sợi Nhớ Sợi Thương


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *