Trăng Già (Rong Ca 8)

Lời bài hát Trăng Già (Rong Ca 8)

(Cựu Kim Sơn, tháng Hai, 1988)

Trăng bao nhiêu tuổi á a, ới a trăng già

Mà sao ta thấy ý a ới a ta già, ta già như trăng

Ta già như trăng, ta già như em

Hỡi em trăng già, em vẫn sáng êm

Trăng ơi, trăng ở à ơ trăng ở một mình

Thì ta cũng sống ơ a, ới a một mình như trăng

Một mình như trăng, cô quạnh như em

Hỡi em trăng tình, em sáng lung linh.

Ðá bao nhiêu tuổi a a, ới a đá mòn

Mà sao ta thấy ý a, ới a đá buồn, đá long lanh buồn

Ðá buồn như ta, đá buồn sâu xa

Ðá ơi, tuy buồn, đá vẫn nguy nga.

Ðá, trăng bao tuổi y ý, đá, trăng mới già

Mà sao ta thấy ơi a trăng tà, cũng như đá già

Vẫn còn đương tơ, vẫn còn trơ trơ

Giữa nơi ta bà hay đối với ta.

Trăng ơi, im lặng à a ới a suốt đời,

Mà sao ta cứ ý a ới a đứng ngồi, đứng ngồi không yên

Suốt đời lăn quanh, suốt đời lang thang

Hát ca êm đềm hay hát vang vang

Trăng ơi, sống cả a a sống cả muôn đời

Còn ta sống chết y a ới a không ngoài

Chẳng ngoài trăm năm

Không ngoài trăm năm, nên phải lênh đênh

Hát ca một mình thay tiếng đá, trăng

Kiếp xưa cây ở ờ ơ ới a dưới rừng

Hoả Sơn đi xuống y a ới a đốt từng núi non cây rừng

Cây còn tươi xanh hay già trăm năm

Hoá sinh ra thành tảng đá im lìm

Ðá, trăng không tuổi y ý đá, trăng ít lời

Dù ta sống chết ới a cũng gợi tiếng ca cho đời

Ðá nằm nghe ta hát vọng trăng cao

Hát trong kiếp này hay hát trong kiếp sau.


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *