Ngựa Thồ Bóng Thời Gian

Lời bài hát Ngựa Thồ Bóng Thời Gian

[ lời: Lê Vương Ngọc (1989) – phổ nhạc: Vũ Thành An (1996) ]

Tất cả rồi cũng xong

Trăng đến rằm trăng tròn

Tre già cho măng mọc

Năm già cho bớt mong

Tất cả rồi cũng yên

Chim non rồi xa giàn

Thuyền mơ vào quỹ đạo

Lá mộng xuôi Trường Giang

Tất cả rồi xa vời

Sông Đáy ngậm ngùi trôi

Mẹ ru chiều nắng hạ

Điệu buồn lá soan rơi

Tất cả rồi lãng quên

Đi trốn rồi đi tìm

Mưa thương và bão nhớ

Hoa Quỳnh và mắt đêm

Tất cả rồi tro than

Đường trần dấu ô quan

Em đi còn nắm cuội

Ngựa thồ bóng thời gian


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *