Tình Sử Của Nàng

Lời bài hát Tình Sử Của Nàng

Tôi kể người nghe một thiên tình sử
Một thiên tình sử đẫm lệ thương đau
Em là con gái sang giàu
Xây mộng hạnh phúc ban đầu
Ai ngờ chuốt lấy thương đau.
Em vẫn hằng mong đẹp duyên cầm sắc
Cùng ai hẹn ước mối tình trăm năm
Nhưng chàng trai vốn cơ hàn
Nên chàng đâu dám mơ màng
Kết tóc xe tơ với nàng.

Khi hay tin chàng rời làng quê bước dậm ngàn

Lòng em nghe như nát tan

Bao nhiêu giọt lệ bao nhiêu xót xa ê chề

Vùi chôn niềm đau trần thế.

Em muốn tìm quên niềm đau buồn đó

Tìm lên chùa khoác áo sòng ni cô

Đêm ngày em khẩn kinh cầu

Cho lòng quên mối duyên đầu

Cố nén đi bao nỗi sầu


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *