Éirigh suas a Stóirín

Lời bài hát Éirigh suas a Stóirín

Éirigh suas a Stóirín mura bhfuil tú ‘ do shuí
(Eer-eeg soo-ahs a stor-een moi-rah wah-too doh hee)
Foscail a’ doras agus lig mise ‘un tí
(Foss-cull ah dorr-ahs ah-guss leeg meesh uhn tee)
Tá buidéal im aice ‘ bhéarfas deoch do mhnaoi an tí
(Tah bwee-jahl ehm ah-kuh vair-fuss jeo doh vree uhn tee)
Is tá súil ‘gam nach ndiúltaíonn tú mé fá do ‘níon
(Ess tah sweel gahm nah nool-tee’en too may fah do-nee’en)

Nuair a éirím amach ar maidin agus dearcaim uaim siar
(Noo-ah ae eer-am ah-mock are mahdjenn ahguss djar-cumm ahm sheer)
Is dearcaim ar a’ bhaile úd a bhfuil agam le ghabháil ann
(Ess djar-cumm ahrah mahl-ood a will ahgahm lay gahl-unn)
Titeann na deora ‘na sroite liom síos
(Chitch-inn na-djorah nah sw-aye-ch-yah lumm shees)
agus nímse míle osna atá cosúil le cumhaidh
(Ahguss nim-seh meel ah-sna a-tah ka-sull lay kweem)

I ngleanntáin na coille uaigní is lag brónach a bhím
(Enn lahn-tyne ah cull oo-ahg-nee ess lahg bro-nah-k a veem)
Ó Dhomhnach go Domhnach is mé ag caitheamh mo shaoil
(Oh doh-nahh go doh-nahh s’may ahg kah-whoo moe hoo-eel)
Is mé ag féachaint gach tráthnóna cé a shiúlfadh an ród nó cé
‘ thiocfadh ‘un tí
(S’may agh fa-k-enge gah-k trah-no-nah kay hoo-fahn rode no kay
hoo-cunn tee)
Is gan duine ar an domhan mór a thiocfadh is ‘ thógfadh mo chroí
(Ess gahn deen are ahn doh-mahn more ah hoh-koo s’oh-koo ma kree)

A Mhalaí a chéadsearc ná tréig thusa mé go brách
(Ah mall-ee ah kayd-shark nah tray ku’ssah may goh brah-k)
Nach bhfuil mé ‘ do dhiaidh gach aon lá fá mhalaí na n-ard
(nahk vwell may doh yay-goh-hay-nah fah whuil lee nah nard)
Is tú cruithneacht ar mhná é ireann, is tú an péarla ‘tá doiligh ‘ fháil
(S’oo kray-nokt ar-vrah-neer-an, s’oo ahn perl-ah tah dolly yerr)
Is dar mionna mo bhéil ní bréag é go bhfuil mé leatsa i ngrá
(Ess dahr mwahn-ya moe vweel nee bray-gay goh vwell may lat-sa in’grah)
Repeat first verse


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *