Dòng Suối Trăm Năm

Lời bài hát Dòng Suối Trăm Năm

[Nhạc: Trần Duy Đức – Lời: Du Tử Lê]

Chẻ đôi sông núi đêm bưng mặt

Mưa quấn khăn vào sầu ấu thơ

Chẻ đôi thân thế mù tăm tích

Ta nghĩa trang nào chôn cất nhau

Chẻ đôi tâm thức canh mương cạn

Hương tóc tuy trầm vai thất tung

Tưởng ai oan khuất vừa quay gót

Xương thịt đời sau máu rất buồn

Biển chưa chôn kín mầm ung độc

Người đã chia triền dựng vách ngăn

Rừng thu quen trái khổ bi lụy

Rơi thấu đời sau lọn tóc người

Chẻ đôi con gió cây ly biệt

Tiếng chân thương cùng mỗi tháng năm

Phạt ngang ký ức rừng thao thiết

Dòng suối trăm năm bỗng mất nguồn


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *