Bát Cơm Bát Mồ Hôi Bát Máu

Lời bài hát Bát Cơm Bát Mồ Hôi Bát Máu


(Saigon-1966)

Hai bữa no đầy, một ngày cơm nước

Bát cơm vàng, ôi bát cơm vàng

Mình ăn được là nhờ ai ?

Với bao nhiêu máu đổ

Với bao nhiêu máu đổ

Cùng mồ hôi trên ruộng đồng.

Ăn bát cơm rồi, một đời ghi nhớ

Chớ nghi ngờ, xin chớ nghi ngờ

Mình mắc nợ người dân

Người dân ra sức ngày đêm

Nắng mưa ôi vất vả

Nắng mưa ôi vất vả

Để làm nên cơm gạo này.


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *