Bao Giờ

Lời bài hát Bao Giờ


Vẫn cứ nhớ lúc em buồn đau
Vắng anh
Không ai hay biết không người quen
Ôi vắng tanh
Vẫn cứ nhớ lúc anh còn vui
Với ai
Anh đâu hay biết em nằm đau
Đêm rất dài
Chờ hoài nắng không về
Chỉ đêm thảm thiết
Nhà vắng như mồ
Chẳng ai cần biết
Bao giờ mới qua được mộng mị đau xót kia
Mới thôi ngóng chờ
Anh trở về


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *