Trời Cũng Khóc Nhè

Lời bài hát Trời Cũng Khóc Nhè

Ban mai nắng mới hoe cười
Ban mai nắng mới hoe cười
Mặt sân bỗng chốc mưa rơi ướt nhòe
Lêu lêu ông trời hư ghê
Sáng ra mà đã khóc
Khóc nhè buồn hiu

Khóc nhè là chẳng ai yêu
Khóc nhè là chẳng ai yêu
Mẹ ông giận đấy lêu lêu ông trời.


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *