Như Nằm Mê Mà Thôi

Lời bài hát Như Nằm Mê Mà Thôi

Sẽ khóc nữa hay là thôi
Hết những phút xôn xao rồi
Sẽ khóc ngất hay cười vui
Khi cô đơn dâng như núi
Sẽ đến uống khô dòng sông
Khát khát cháy môi ta kìa
Có nước mát ta hy vọng
Sống đến lúc trời đất lìa
Một ngày cười không tiếng
Gục đầu vào đền thiêng
Ta giơ tay lên trời
Trời chiều cũng câm lặng
Vẫn cố đến nơi bình yên
Giang hai tay nằm trên cát
Hát khẽ hát câu nào nhớ
Như nằm mê mà thôi

Đã xuống suối ngâm bàn chân
Vẫn cứ xót đau chân trần
Đã xuống tuyết chôn vùi thân
Không nguôi ngoai thân đang nóng
Đã đến uống khô dòng sông
Vẫn khát cháy môi ta kìa
Đã khóc ngất trong hy vọng
Đã héo hắt cười xé lòng
Một ngày cười không tiếng
Gục đầu vào đền thiêng
Ta giơ tay lên trời
Trời chiều cũng câm lặng
Vẫn cố đến nơi bình tên
Giang hai tay nằm trên cát
Hát khẽ hát câu nào nhớ
Như nằm mê mà thôi


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *