Ở Rừng U Minh Ta Không Thấy Em

Lời bài hát Ở Rừng U Minh Ta Không Thấy Em

(nhạc: Phạm Duy – thơ: Nguyễn Tiến Cung)

Ta không thấy em từ bấy lâu nay

Ta không thấy em từ bấy lâu nay

Ta không thấy em từ bấy lâu nay

Và mùa mưa làm rừng nước dâng đầy

Trên cao gió hát, trên cao gió hát

Mây như tóc cuốn, mây như tóc cuốn

Tràm đứng như em một dáng gầy gầy

Tràm đứng như em một dáng gầy gầy

Ta không thấy em từ lúc ta đi

Ta không thấy em từ lúc ta đi

Ta không thấy em từ lúc ta đi

Nước phèn nhuộm vàng mầu quần ” trây di ”

Ðạn nổ lùng bùng, đạn nổ lùng bùng

Trong nòng súng ướt, trong nòng súng ướt

Tình đã xa rồi, thôi nhớ chi

Tình đã xa rồi, thôi nhớ chi

Mỗi con lạch là mỗi xót xa

Mỗi dòng sông là mỗi tuổi già

Thành phố đâu đây mất hình mất dạng

Cuộc chiến già nua theo với tiếng ca…


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *