Lấp Biển Vá Trời

Lời bài hát Lấp Biển Vá Trời

(Midway City, CALIFORNIA-1978)

Chúa đã phán rằng có được niềm Tin

Thì mình có thể vá được trời xanh

Xê dịch núi rừng, lấp cạn trùng dương

Anh có nghe chăng ?

Anh có nghe chăng lời em khấn nguyện

Khấn vái có ngày rung được trời đất

Ðể người yêu vượt thoát khỏi ngục thất

Bay được lên trời, hay vượt biển khơi

Anh đến bên em

Anh đến bên em gần nhau suốt đời…

Ðịa ngục nơi chốn quê hương

Ðịa ngục trong bước tha phương

Em khóc Ðông Dương cùng chung số phận

Khóc thân anh vùi trong đói lạnh

Khóc cho tâm hồn em héo hon

Hồn em rách bươm

Trận cuồng phong có đâu xa

Trận cuồng phong cuốn trong ta

Nơi trái tim em nổi cơn sóng thần

Sóng dâng cao từng cơn uất hận

Trái tim hay biển không đáy đây ?

Ðể em đắng cay !

Nếu vẫn khó lòng vá được trời xanh

Phận hèn không thể lấp cạn đại dương

Xin được sống còn, giữ vẹn lòng son

Xin mãi yêu thương

Xin mãi yêu thương người nơi cuối đường

Chúa sẽ thương tình vá lại hồn em

Bằng niềm Tin để lấp biển sầu thương

Sống được trong đời, hi vọng còn nuôi

Nuôi mãi tin yêu

Nuôi mãi tin yêu, gửi nơi cuối trời

CODA

Còn niềm Tin mãi nơi ta

Thì rồi sẽ nối duyên xưa.


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *