Hiên Cúc Vàng

Lời bài hát Hiên Cúc Vàng

Đi trên đường phố này
Nghe như chiều đã đầy
Cả hồn người thương nhớ
Cây cao đổ bóng dài
Quê hương và cuối ngày
Chập chờn trong lá bay

Mùa thu thắp lá hai bên dường

Hay những tro tàn của tình xa vắng

Trời âm u nắng Hay gió tha phuơng

vẫn mang sầu riêng

Về gieo nỗi niềm

Trong vòm cây có tiếng chim,

Trong lòng anh có tiếng em

Điếu thuốc trên môi còn làn khói mềm

Âm thầm trong những bước chân

Mơ hồ như có tiếng ngân

Của một hồi chuông ai oán xa xăm

Bên hiên người cúc vàng

Bao nhiêu lần đã tàn

Còn ngậm màu lưu luyến

Ai đi ngoài muôn trùng

Xa lâu rồi cách lòng

Tình còn hay đã quên

Một ngày không nữa đang dần qua

Dội từng con sóng trong lòng ta

Bọt bèo trôi đắm nơi trời xa

cảnh còn đây… dấu người đã mờ

Đen như con mắt đau cạn khô

Đỏ buồn soi sáng đôi giòng mưa

Người ngẩn trong mưa hay tình xưa

Làm chưa xong hết cuộc tiễn đưa


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *