Còn Tôi Với Ai

Lời bài hát Còn Tôi Với Ai

Không có em còn tôi với ai
Không có em lạnh giá đường vui
Không có em ngồi đứng nơi này
Không có em còn ai với ai

Em đã đi chìm khuất đã theo

Em đã như ngọn gió quạnh hiu

Không có em đường cũ tiêu điều

Em đã xa lìa trong nỗi đau

Em đi biền biệt muôn trùng quá,

Từng cơn gió và từng cơn gió

Em đi gió lạnh bến xa bờ

Từng nỗi nhớ trùng trùng nỗi nhớ

à … à … ơi … à

Không có em đường xa quá xa

Em đã thôi cười giữa chiều mưa

Em đã đi đời có đâu ngờ

Mang trái tim mùa xuân héo khô

Không có em buồn vui với ai

Không có em lụa gấm nhạt phai

Ai đã chia người mãi xa người

Ai giết đi tình đang lứa đôi


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *