Như Hòn Bi Xanh

Lời bài hát Như Hòn Bi Xanh

(1)

Như một hòn bi xanh,

trái đất này quay tròn,

Căn nhà ta nằm nhỏ

trong một lòng quê hương

Này em trong mỗi con tim

Nhớ mang quê hương của mình

(2)

Như một hòn bi xanh,

trái đất này quay tròn

Đất già cho đời trẻ

nên đời được yêu luôn

Này em trong mỗi con tim

Nhớ mang quê hương của mình

(3)

Như một hòn bi xanh

trái đất này quay tròn

Nơi này ta cùng gặp

những ngày buồn vui chung

Này em trong mỗi con tim

Nhớ mang quê hương của mình

(4)

Như một hòn bi xanh

trái đất này quay tròn

Vo tình ta cùng chọn

nơi này làm quê chung

Này em trong mỗi con tim

Nhớ mang quê hương của mình


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *