Em thương người ở trong Huế đấu tranh

Lời bài hát Em thương người ở trong Huế đấu tranh


Mưa lâm thâm ướt dầm lá khế em thương người ở trong Huế bấy lâu.
Xá gì gian khổ và thương đau nắng mưa vẫn lặn lội đi vào nhân gian
Đường mãi sâu đường lún sâu vô thành nội
Khi An Hòa lúc Gia Hội rồi Đông Ba
vì dân đấu tranh
ngày đêm vùng lên khắp phố phường
tự do cơm áo tiếng rền vang muôn nẻo đường.
Mưa lâm thâm ướt dầm lá hẹ em thương người ở trong Huế đấu tranh,
Mưa lâm thâm ướt dầm lá hẹ em thương người ở trong Huế khổ đau
giặc càn anh phải vào trong lao
tấm thân anh đày đọa máu đào anh rơi
lũ cướp kia dù lắm mưu sâu chước quỹ
nhưng kiên cường giúp anh vượt mọi phong ba
vì dân đấu tranh
ngày đêm vượt lên khắp phố phường
tự do cơm áo tiếng rền vang muôn nẻo đường.
Mưa lâm thâm ướt dầm lá hẹ em thương người ở trong Huế đấu tranh.


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *