Vì Tôi Là Linh Mục

Lời bài hát Vì Tôi Là Linh Mục

Thơ: Nguyễn Tất Nhiên

Vì tôi là linh mục

Không mặc chiếc áo dòng

Nên suốt đời hiu quạnh

Nên suốt đời lang thang

Vì tôi là linh mục

Có được một tín đồ

Nhưng không là thánh thần

Nên tín đồ đi hoang

Vì tôi là linh mục

Giảng lời tình nhân gian

Nên không còn tiếng khóc

Nên không còn tiếng trách

Nên không biết kêu than

Nên tôi rất bơ vơ

Nên tôi rất dại khờ

Vì tôi là linh mục

Không mặc chiếc dòng

Nên suốt đời hiu quạnh

Nên suốt đời lang thang

Vì tôi là linh mục

Có được một tín đồ

Nhưng không là thánh thần

Nên tín đồ đi hoang

Vì tôi là linh mục

Tưởng đời là hạnh phúc

Nên tin lời thiếu nữ

Như tin vào Đức Chúa

Câu kinh sớm chưa yêu

Câu kinh tối chưa mê

Vẫn mất mát ê chề

Mất vì tin tín đồ là người tình

Có ngờ đâu người tình là ác quỷ

Ác quỷ đầy quyền năng

Giam tôi trong tín đồ

Tín đồ là người tình

Người tình bỏ tôi đi

Thiêu hủy lòng tin si

Người tình bỏ tôi đi

Thiêu hủy lời kinh xưa

Người tình bỏ tôi đi

Giáo đường buồn lê thê

Lời chia xa …

Vì tôi là linh mục

Chưa rửa tội bao giờ

Nên âm thầm qua đời

Tội ác còn trong tôi

Vì tôi là linh mục

Chưa rửa tội bao giờ

Nên âm thầm qua đời

Tội ác còn trong tôi

Vì tôi là linh mục

Vì tôi là linh mục

Người ơi một linh mục

Rất dại khờ


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *