Trái Tim Nhiều Ngăn

Lời bài hát Trái Tim Nhiều Ngăn

Hãy cho tôi một ngăn, một ngăn nhỏ
trong muôn ngàn triệu ngăn trái tim em
Hãy cho tôi tình yêu, tình yêu nhỏ,
tôi xin làm lá cỏ cánh rừng em

Một ngàn người yêu em trong đó có tôi

Còn mười người yêu em trong đó còn tôi

Còn hai người yêu em

Người kia rồi sẽ ra đi. Tôi thì ở lại !.

Hãy cho tôi một ngăn tình yêu nhỏ

Yêu như là lá cỏ xót lòng em ..

Yêu như là lá cỏ xót lòng em ..

Yêu như là lá cỏ xót lòng em


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *