Tình Ca Người Mất Trí

Lời bài hát Tình Ca Người Mất Trí

Tôi có người yêu chết trận Pleime
Tôi có người yêu ở chiến khu Đ
chết trận Đồng Xoài
chết ngoài Hà Nội
chết vội vàng dọc theo biên giới

Tôi có người yêu chết trận Chu-Prông

Tôi có người yêu bỏ xác trôi sông

chết ngoài ruộng đồng

chết rừng mịt mùng

chết lạnh lùng mình cháy như than

ĐK:

Tôi muốn yêu anh, yêu Việt Nam

Ngày gió lớn tôi đi, môi gọi thầm

Gọi tên anh, tên Việt Nam

gần nhau trong tiếng nói da vàng

Tôi muốn yêu anh, yêu Việt Nam

Ngày mới lớn tai nghe quen đạn mìn

Thừa đôi tay giữ làn môi

Từ nay tôi quên hết tiếng người

Tôi có người yêu chết trận A-Sao

Tôi có người yêu nằm chết cong queo

chết vào lòng đèo

chết cạnh gầm cầu

chết nghẹn ngào mình không manh áo

Tôi có người yêu chết trận Ba-Gia

Tôi có người yêu vừa chết đêm qua

chết thật tình cờ

chết chẳng hẹn hò

không hận thù, nằm chết như mơ


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *