Phố Buồn

Lời bài hát Phố Buồn

(Saigon-1954)

Ðường về đêm đêm mưa rơi ướt bước chân em

Bùn lầy không quên bôi thêm lối ngõ không tên

Qua mấy gian không đèn

Những mái tranh im lìm

Ðường về nhà em tối đen.

Nhìn vào khe song trông anh ốm yếu ho hen

Một ngày công lao không cho biết đến hương đêm

Em bước chân qua thềm

Mưa vẫn rơi êm đềm

Và chỉ làm phố buồn thêm.

Hạt mưa, mưa rơi tí tách

Mưa tuôn dưới vách

Mưa xuyên qua mành

Hạt mưa, mưa qua mái rách

Mưa như muốn trách

Sao ta chạy quanh.

Hạt mưa, mưa yêu áo rách

Yêu đôi sát nách

Mưa ngưng không đành

Hạt mưa, mưa gieo tí tách

Mưa lên tiếng hát

Ru cơn mộng lành.

Ðường về trong mơ đêm đêm phố lớn thênh thang

Ánh sáng kinh kỳ tràn lan

Ðời nghèo không riêng thương yêu bóng dáng Xuân sang

Yêu phố vui, nhà gạch ngon

Ðèn đêm không soi bóng vắng

Kinh đô thắc mắc

Im nghe phố buồn

Người đi trong đêm tối ám

Nghe mưa thức giấc

Khuyên nhau chờ mong.


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *