Lời Cô Dặn

Lời bài hát Lời Cô Dặn

Lời cô dặn em chẳng dám quên
Tan học về phải đi mau về nhà
Không được la cà, đùa giỡn hay rượt nhau
Khi băng qua đường em nhớ coi chừng xe.

Đèn màu xanh em chớ băng qua
Màu đèn vàng em hãy chuẩn bị
Đèn màu đỏ em theo cô chú đi nhanh
Mấy lời cô dặn em chẳng dám quên
Những gì cô dặn em vẫn nhớ luôn.


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *