Lần Đầu Cũng Là Lần Cuối

Lời bài hát Lần Đầu Cũng Là Lần Cuối

Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa em
Thôi về đi, về đi, về đi kẻo người ta chờ, kẻo người ta mong
Kìa một chiếc xe hoa đang chờ em đó
Một bó hoa như đón như mời
Em về đi, em về đi mừng ngày vu quy

Ta trao nhau lần cuối

Mắt trông lệ rơi rồi xa suốt đời

Đành rằng nước mắt bây giờ chỉ làm khổ nhau

Ngày mai em lên xe hoa mang cả tình anh theo lên xe tang

Xót thương, xót thương duyên mình bẽ bàng

Đừng nói nữa, đừng nói nữa em

Thôi về đi, về đi, về đi còn gì cho người, còn gì cho ta

Đời là những phong ba, ta là chiếc lá

Đời cuốn đi, ai biết đâu ngờ,

Em về đi, anh mừng em tình nồng thiên thu

Vẫy tay, vẫy tay chào nhau

Một lần đầu và một lần cuối

Vẫy tay, vẫy tay chào nhau

Một lần cuối và trọn cuộc đời


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *