Hò Chèo Thuyền – Lý Vọng Phu

Lời bài hát Hò Chèo Thuyền – Lý Vọng Phu

ngó lại … ứ ư ư ơ ớ
quê mình
chứ bởi em chèo ớ ơ ơ ờ thuyền

ơi í ơ ờ… chứ em chèo thuyền trên sông cái

em ngó lại quê mình

chim trên cành còn đủ cặp

huống chi mình muốn lẻ đôi

chứ ví đâu mà đây với đó đã hai nơi

chuyến đò ngang bằng chiếc đũa

không một lời nhắn đưa

chứ cây đa bến cũ, con đò xưa

chứ người thương đã ơ ơ í ơ ờ

chứ người thương đã có nghĩa

thì nắng với mưa – em vẫn chờ

chứ trên trời chừ có đám mây xanh

chính giữa mây trắng

chứ chung quanh mây vàng

ôi là phụ tình phàng

chứ là duyên là chi lắm bấy

chứ cái dạ em trông chàng

mà không thấy ông chàng đâu

hỡi ông chàng là chàng mình ơi

chi mà tệ, tệ lắm chàng

chi mà bạc, bạc rứa chàng

chừ nín nín đi con,

con ơi con hỡi, là hời con hời

xin kính gởi một lời

nhân nghĩa bạn quên đừng quên

hỡi ông chàng là chàng mình ơi

chi mà tệ, tệ lắm chàng

chi mà bạc, bạc rứa chàng

chừ nín nín đi con,

con ời con hỡi, là về cha con về

chứ trên trời chừ có đám mây xanh

chính giữa mây trắng

chứ chung quanh mây vàng

ôi là phụ tình phàng

chứ là duyên là chi lắm bấy

chứ cái dạ em trông chàng

mà không thấy ông chàng đâu

hỡi ông chàng là chàng mình ơi

chi mà tệ, tệ lắm chàng

chi mà bạc, bạc rứa chàng

chừ nín nín đi con,

con ơi con hỡi, là về cha con về

xin kính gởi một lời

nhân nghĩa bạn quên đừng quên

hỡi ông chàng là chàng mình ơi

chi mà tệ, tệ lắm chàng

chi mà bạc, bạc rứa chàng

chừ nín nín đi con,

con ơi con hỡi, là hời con hời

là hời con hời, là hời con hời…


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *