Giận Nhau Một Tuần

Lời bài hát Giận Nhau Một Tuần

Lặng lẽ hai người không nói năng
Giận nhau làm cả đôi bẽ bàng
Không muốn nhìn mà cứ quay đi
Hai đứa giận dỗi hết thư tình
Khi đã chẳng hợp duyên hợp tính

Một đứa hay buồn hay dối thôi

Lại thêm một đứa hay trách hờn

Khi đối mặt là cãi nhau thôi

Như pháo nổ ngày Tết trong đời

Không đứa nào chịu kém một lời

Từ ngày hai đứa giận

Hàng xóm lắm xôn xao

Còn thêm dăm đứa bạn

Nhiều bàn tán ra vào

Giận nhau, dù một vài giây phút

Tưởng rằng bằng ba năm

Giận mãi bây giờ hai đứa vui

Lại thương lại nói yêu nhất đời

Hai đứa chiều chiều đứng bên nhau

Tay nắm chặt, kề sát đôi đầu

Hai đứa bảo chuyện cũ nên hoà

Giận mãi nên tình không thiết tha

Giận nhau lại cứ luôn bất hoà

Không đứa nào chịu kém cho yên

Hãy nói một tiếng êm dềm

Hai đứa chẳng còn thương còn mến

Giận lúc ban chiều đến sớm mai

Tình yêu ngày cũ chưa nối lại

Hai đúa chẳng bàn tính tương lai

Không nói chuyện tình thắm lâu dài

Khi đã gặp là hết một tuần

Từ ngày hai đứa giận

Chẳng muốn bước đi đâu

Bạn thân không thấy mặt

Chủ Nhật trốn trong nhà

Giận nhau bảy ngày tròn qua đi hết

Tuần này giận hơi lâu.

Giận bớt đi lại hai đứa vui

Chẳng ai giận mãi nhau suốt đời

Tô thắm lại màu phấn son môi

Hai đứa cùng nhìn ngắm nhau cười

Vui đến rồi giận trả cho đời


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *