Đêm Tàn Bến Ngự

Lời bài hát Đêm Tàn Bến Ngự

Ai về bến Ngự cho ta nhắn cùng
Nhớ chăng non nước Hương Bình!
Có những ngày xanh,
Lưu luyến bao tình,
Vương mối tơ mành!

Hàng cây soi bóng nước Hương,

Thuyền xa đậu bến Tiêu Tương

Lưu luyến thay phút say hương dịu buồn.

Nhưng thoảng nghe khúc ca Nam Bình sầu than!

Như nức nở khóc duyên bẽ bàng!

Thấp thoáng trăng mờ,

Ai than ai thở đời vui chi trong sương gió.

Ai nhớ thương ai!

Đây lúc đêm tàn, tình đã lạt phai.

Thuyền ơi đưa ta tới đâu ?

Tìm trăng, trăng khuất đã lâu,

Sương xuống trên bến cô liêu, thêm sầu.

Bèo nước gió mây đêm ngắn tình dài.

Có ai nhớ, ai nơi giang đầu.

Ai về bến Ngự cho ta nhắn cùng.

Bến xưa non nước Hương Bình

Những phút tàn canh

Vương vấn bao tình,

Ai rứt sao đành.

Thuyền mơ trong khúc Nam Ai,

Đàn khuya trên sông ngân dài.

Ai luyến ai tiếc khúc ca Tần Hoài!

Ôi! vẳng nghe tiếng ai âm thầm trầm ngân

Như nhắn nhủ mối duyên thờ ơ,

Sông nước lững lờ,

Ai mong ai chờ đời vui chi trong sương gió.

Đây phút cô đơn

Ai oán cung đàn sầu vọng trần gian.

Thuyền ơi, đưa ta tới đâu!

Hồn thơ vương vấn canh thâu,

Thương tiếc chi phút bên nhau thêm sầu.

Bao kiếp giang hồ ly biệt thường tình.

Có ai nhớ ai nơi Hương Bình.


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *