Chiến Sĩ Vô Danh

Lời bài hát Chiến Sĩ Vô Danh

(Huế-1946)

Mờ trong bóng chiều

Một đoàn quân thấp thoáng

Núi cây rừng

Lắng tiếng nghe hình dáng

Của người anh hùng

Lạnh lùng theo trống dồn

Trên khu đồi hoang

In trong chiều buông.

Ra biên khu trong một chiều sương âm u

Âm thầm chen khói mù

Bao oan khiên đang về đây hú với gió

Là hồn người Nam nhớ thù.

Khi ra đi đã quyết chí nuôi căm hờn

Muôn lời thiêng còn vang

Hồn quật cường còn mang đến phút chiến thắng

Sầu hận đời lấp tan.

Gươm anh linh đã bao lần vấy máu

Còn xác xây thành, thời gian luống vô tình.

Rừng trầm phai sắc

Thấp thoáng tàn canh

Hỡi người chiến sĩ vô danh…


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *