Biển Sầu

Lời bài hát Biển Sầu

Đời tôi sao mãi là biển vắng trong hoàng hôn
Hàng cây khô đừng yên ấu sầu chờ mưa đến
Khi trời chưa nắng gió lạnh về đầu non
Khách ơi dừng bước thăm vài hôm

Người đi vết chân vết chân còn

Ai biết chăng biển đau

Từ khi không có nhau, trăng tàn quên đưa lối

Như một cơn xoáy cuống cuồn rồi tàn mau

Vấn vương chi biển sầu

Có thương người cũng đã qua cầu

Còn chăng nước mắt khăn sầu tiễn đưa

Sao hôm vài cánh lưa thưa

Xin cho nhắn gửi niềm riêng với người người ơi

Từ đây gót son vàng, đã vắng xa biển khơi

Tình theo con sóng trôi, xa dần rồi quên lối

Thương đời trăm mỗi sớm hợp rồi chiều tan

Khóc cho duyên mình bẽ bàng


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *