Người Ấy

Lời bài hát Người Ấy

 

 

Hôm qua anh thấy ôi người ấyĐang trong tay với cô nào đấyGiật mình nhận ra không phải emChẳng biết em bây giờ đang ở đâu?
Bao lâu ta đã không gặp nhau?Bao lâu chưa hỏi thăm vài câu?Nào ngờ hôm nay anh thấy thế nàyChẳng biết phải nên làm gì đây?
Chưa một lần anh hết thắc mắc, sao em lìa xa anh này?Để tiếp tục con đường yêu bên cạnh người ấyChưa một lần anh ngưng suy nghĩ, anh đã làm sai điều gì?Hay là còn điều gì anh chưa bằng người ấy?
Người ấy có tốt với em, yêu em như anh đã từng yêu?Người ấy có biết tính em hay trách móc, thích nuông chiều?Anh nhớ em nhiềuAnh nhớ em nhiềuSao để lòng vơi bớt đi bao đêm đợi mong?
Người ấy có lớn tiếng hay luôn khiến em đau buồn không?Người ấy có biết quý em hay yêu thương em thật lòng?Anh nhớ em nhiềuAnh nhớ em nhiềuSao cho lòng vơi bớt đi nỗi buồn, nỗi đau trong lòng anh?
Chưa một lần anh hết thắc mắc, sao em lìa xa anh này?Để tiếp tục con đường yêu bên cạnh người ấyChưa bao giờ anh ngưng suy nghĩ, anh đã làm sai điều gì?Hay là còn điều gì anh chưa bằng người ấy?
Người ấy có tốt với em, yêu em như anh đã từng yêu?Người ấy có biết tính em hay trách móc, thích nuông chiều?Anh nhớ em nhiềuAnh nhớ em nhiềuSao cho lòng vơi bớt đi bao đêm đợi mong?
Người ấy có lớn tiếng hay luôn khiến em đau buồn không?Người ấy có biết quý em hay yêu thương em thật lòng?Anh nhớ em nhiềuAnh nhớ em nhiềuSao cho lòng vơi bớt đi nỗi buồn, nỗi đau trong lòng anh?
Người ấy có tốt với em, yêu em như anh đã từng yêu?Người ấy có biết tính em hay trách móc, thích nuông chiều?Anh nhớ em nhiềuNhớ em nhiềuCho lòng vơi bớt đi bao đêm đợi mong
Người ấy có tốt với em, yêu em nhiều không?Người ấy có biết tính em hay trách móc, thích nuông chiều?Anh nhớ em nhiềuAnh nhớ em nhiềuSao cho lòng vơi bớt đi bao đêm đợi mong?
Người ấy có lớn tiếng hay luôn khiến em đau buồn không?Người ấy có biết quý em hay yêu thương em thật lòng?Anh nhớ em nhiềuAnh nhớ em nhiềuSao cho lòng vơi bớt đi nỗi buồn, nỗi đau trong lòng anh?
Người ấy

Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *