Ra Khơi

Ra Khơi
Sáng tác: đang cập nhật.

Nghe lời bài hát Ra Khơi

Ra Khơi

Gió lên rồi căng buồm cho khoái
Gác chèo lên ta nướng ngô khoai
Gió lên rồi căng buồm theo gió
Kéo chài cho phơi cái ngô khoai

Cánh tay này sức dài vóc lớn
Chí làm trai vươn sóng ra khơi
Dẫu xa bờ không sợ ngọn sóng lớn
Vững bàn tay vươn gió khơi xa

Dù cho sương gió mấy ai quan hỡi quan hò
Nhậu cho tiu hết mấy chai quan hỡi quan hò
Bỏ ghe mah nghiêng ngả ơi là hò ..

Không ai chống chèo… Không ai chống chèo…
ơi hò … ơi hò … là hò hò ơi ..
Không ai chống chèo… Không ai chống chèo…
ơi hò … ơi hò … là hò hò ơi ..

Dù cho sương gió mấy ai quan hỡi quan hò
Nhậu cho tiu hết mấy chai quan hỡi quan hò
Chắp tay mah kéo lưới ơi là hò ..

Cho khoang cá đầy … cho tôm cá đầy ..
ơi hò … ơi hò … là hò hò ơi ..
Cho khoang cá đầy … cho tôm cá đầy ..
ơi hò … ơi hò … là hò hò ơi ..
Nghe lời bài hát Ra Khơi

 

Ra Khơi


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *