Rất tiếc anh và em hai thế giới

Rất tiếc anh và em hai thế giới
Sáng tác: Đang cập nhật

Nghe bài hát Rất tiếc anh và em hai thế giới

Rất tiếc anh và em hai thế giới
Dẫu chẳng quen anh thì hãy bên một người.
Là một người đàn ông như anh thế thôi.
Chẳng biết cớ sao lại đến bên mộtngười là một người con gái như mình thế sao.
Dẫu chẳng quen anh thì hãy bên một người.
Là một người dàn ông như anh thế thôi.
Chẳng biết cớ sao lại đến bên mộtngười là một người con gái như em vậy sao.
Có những lúc tôi rất buồn..
Trong tim chẳng có cảm giác với ai..
Nhìn cuộc đời dường như chẳng mấy ai thật lòng..
Để phải sống giả dối nhau làm chi.
Đến lúc thấy biết thương một người.
Bao đêm nằm nhung nhớ cô nàng.
Dù chẳng hiểu lòng người ta với tôi thế nào..
Trong tim tôi vẫn thương thươngrất nhiều..
Không thể tin em bên ai sao quá thân mật.
Không thể tin người bên em là người con gái….
Dẫu chẳng quen anh thì hãy bên một người..
Là một người dàn ông như anh thế thôi..
Chẳng biết cớ sao lại đến bên mộtngười là một người con gái như mình thế sao.
Dẫu chẳng quen anh thì hãy bên một người là một người dàn ông như anh thế thôi..
Chẳng biết cớ sao lại đến bên mộtngười là một người con gái như mình thế sao.
Có những lúc tôi rất buồn..
Trong tim chẳng có cảm giác với ai..
Nhìn cuộc đời dường như chẳng mấy ai thật lòng..
Để phải sống giả dối nhau làm chi.
Đến lúc thấy biết thương một người.
Bao đêm nằm nhung nhớ cô nàng.
Dù chẳng hiểu lòng người ta với tôi thế nào..
Trong tim tôi vẫn thương thươngquá nhiều.
Không thể tin em bên ai sao quá thân mật..
Không thể tin người bên em là người con gái….
Dẫu chẳng quen anh thì hãy bên một người..
Là một người dàn ông như anh thế thôi..
Chẳng biết cớ sao lại đến bên mộtngười là một người con gái như mình thế sao.
Dẫu chẳng quen anh thì hãy bên một người là một người dàn ông như anh thế thôi..
Chẳng biết cớ sao lại đến bên mộtngười là một người con gái như mình thế sao.
Dẫu chẳng quen anh thì hãy bên một người là một người dàn ông như anh thế thôi..
Chẳng biết cớ sao lại đến bên mộtngười là một người con gái như em vậy sao.

Nghe bài hát Rất tiếc anh và em hai thế giới

Rất tiếc anh và em hai thế giới


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *