Cháu vẽ ông mặt trời

Cháu vẽ ông mặt trời
Sáng tác: Tân Huyền

Nghe bài hát Cháu vẽ ông mặt trời

Cháu vẽ ông mặt trời
Cháu vẽ ông mặt trời
Miệng ông cười thật tươi
Như miệng cười cô giáo
Dạy cháu hát, dậy cháu chơi
Cháu vẽ ông mặt trời
Chùm mây ở cạnh ông
Như ở cạnh cô giáo
Là mái tóc
Của bé thơ.

Nghe bài hát Cháu vẽ ông mặt trời 

 

Cháu vẽ ông mặt trời

 


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *