Qua Sông

Lời bài hát Qua Sông

Buồn ghé nhẹ răng
Cắn trăng biển Bắc,
Mây trời xơ xác,
Phờ phạc sao Ngâu.
Nằm nghe sóng vỗ qua đầu,

Cảm thương con nhái bén

gánh sầu gánh sầu qua sông

Đục trong con nước hai lòng,

Nửa xuôi đất mẹ, nửa rong nửa rong quê người.

Ra đi nước mắt nước mắt thay lời

Ðưa chân phó mặc ghềnh đời rủi ro

Trăm năm em lỗi lỗi nhịp hò

Ðể anh mãi ngóng trông con đò

con đò con đò về không

Mang thân thiếu nữ sang sông,

Một mai rồi sẽ tay bồng tay bồng tay mang.

Bao phen thề thốt đá vàng,

Mà nay thiếp đã phụ chàng, chàng ơi !

Mây lếch thếch về xuôi,

Trăng bồi hồi tách bến,

Sao chìm trong ánh nến,

Đêm vắng, chuyến đò không.


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *