Lời Nguyện Cầu Hạnh Phúc

Lời bài hát Lời Nguyện Cầu Hạnh Phúc

Là phút vui đôi bạn hiền
Chúng tôi xin góp ít lời vui duyên
Cầu chúc cho đôi bạn hiền
Mai đầy vui sướng suốt đời vui thêm

Nguyện ơn trên sáng soi về minh chứng

cho đôi lòng vừa trao nhau ước thề,

Ngày mai dìu bước trên đường

Vẫn một lòng yêu thương

Giờ chúng tôi ghi lời rằng

thương yêu nhau đến tóc bạc răng long

Đời có đôi khi muộn phiền

nhưng thêm nguy khó mới nồng thêm duyên

Cầu xin cho lứa đôi này

Tay nắm tay nhau mà vượt qua muôn bước đường

Cùng nhau xây đắp thiên đàng ngay trên mặt trần gian

Giờ chúng tôi chung nguyện cầu

Xin cho đôi lứa sống đời bên nhau

Hạnh phúc luôn tươi đẹp màu

Xuân này Xuân nữa suốt ngàn Xuân sau.


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *