Giữ Trọn Tình Quê

Lời bài hát Giữ Trọn Tình Quê

Ơ hò …
Xin gửi về Nam tấm lòng vàng đã thủy chung này
Là thủy chung này nguyện giữa trọn tình quê
Nhớ thuở khi kết tóc chung tề có ta thì có bạn,
Là ta đi với bạn tình quê cho vẹn tròn.
(Là tình quê cho vẹn tròn)

Nắm đất còn ghi tấm lòng vàng đã dấu tay người
(Là dấu tay người)
Còn in trọn tình quê, còn in trọn tình quê
Nhớ khi trăng sáng bay về có ta thì có bạn
là ta đi với bạn tình quê cho mặn nồng
(Là tình quê cho mặn nồng).


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *