Tiếng Hát Nửa Đêm

Lời bài hát Tiếng Hát Nửa Đêm

Lạy Chúa ngôi hai đã xuống trần
Đời con lính trận ở núi rừng
Ngoài ba năm lính gian khổ xa nhà
Vì còn mãi chiến chinh
Nên có lần bỏ quên đêm Chúa

Lạy Chúa quê con lửa ngút trời

Bầy trai đánh giặc bỏ xóm làng

Để đêm thanh vắng chuông đổ thật buồn

Đàn em đi lễ khuya

Sân giáo đường hoang lạnh đìu hiu

Đôi khi con ngờ Chúa chẳng trở lại đây

Để con Chúa quên cả Thánh Kinh

Đôi khi nghĩ rằng Chúa luôn có ở bên con

Sao chiến chinh hong của riêng ai

Đời lính con gian khổ đã nhiều

Mừng đêm Chúa về chẳng ước gì

Chỉ xin non nước qua cảnh điêu tàn

Ngày mai đi lễ khuya

Sân giáo đường sẽ rộn ràng vui

[trình bày: Dạ Hương]


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *