Uống Nước Bên Bờ Suối

Lời bài hát Uống Nước Bên Bờ Suối

Qua bao con đường, qua bao phố phường lê mòn gót chân,
Chim muông bên rừng trở mình về đón mừng.
Môi khô em tròn đợi từng giọt sữa non,
Dừng bên suối rồi rừng trưa nắng ngừng trôi.
Đường dài đón ta cho ta giòng nước tươi thêm tình yêu.
Ngọt bùi sẽ dem cho em ngày tháng đi qua cuộc đời.

Như con nai hiền vui đôi chân mềm trên từng gót êm đềm.

Em buông lơi tóc, nhón trên giòng nước trinh đầy.

Đôi chân suôn ấy đã theo ngày tháng cuốn theo thời gian.

Xa xôi nơi ấy để cho tình cũ chết trong buồn hiu.

Ngày nào đã xa ngày nào có đôi ta,

Đường dài đó em xin em đừng tiếc vui chơi ngày xanh.

Một ngày sẽ qua ôm theo cuộc sống nên thơ tràn đầy.

Em yêu em yêu, em yêu em yêu,

Uống cho tình ta, uống cho đời tươi hoài.

Ngày mai còn đấy, tình yêu còn thấy,

Đời ngất trong ta.

Em yêu em yêu, em yêu em yêu,

Uống cho ngày xanh, uống cho đời trong lành.

Ngày mai còn đó, tình yêu còn có,

Đời đã cho ta đời sẽ cho ta.

Em yêu em yêu, em yêu em yêu,

Uống cho tình ta, uống cho đời tươi hoài.

Đường quen còn thấy, tình yêu còn đấy,

Đời ngất trong ta.

Em yêu em yêu, em yêu em yêu,

Uống cho ngày xanh, uống cho đời trong lành.

Ngày mai còn đó, tình yêu còn có,

Đời đã cho ta đời sẽ cho ta.

Như con nai hiền vui đôi chân mềm trên từng gót êm đềm.

Em buông lơi tóc, nhón trên giòng nước trinh đầy.

Đôi chân suôn ấy đã theo ngày tháng cuốn theo thời gian.

Xa xôi nơi ấy để cho tình cũ chết trong buồn hiu.

Ngày nào đã xa ngày nào có đôi ta

Đường dài đó em xin em đừng tiếc vui chơi ngày xanh,

Một ngày sẽ qua ôm theo cuộc sống nên thơ tràn đầy.

Một ngày sẽ qua ôm theo cuộc sống nên thơ tràn đầy.

Một ngày sẽ qua ôm theo cuộc sống nên thơ tràn đầy


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *