Trên Đầu Súng

Lời bài hát Trên Đầu Súng

1.
Trên đầu súng quê hương . . . tổ quốc đã vươn mình
Trên lưỡi lê căm hờn . . . hờn căm như triều sóng
Ôi xôn xao . . . chiêng trống hối thúc
Đã giục giã khắp . . . chốn rộn rang
Ôi lửa thiêng dậy bập bung
Tay đốt….. lửa tay vung kiếm

2.

Trên đầu súng xâm lăng . . . xiềng xích với bạo tàn

Trên lưỡi lê nô lệ . . . cùm gông phải gục ngã

Tay nâng niu . . . cây súng súng thép

Với đạn đồng mới . . . đã lên nòng

Và những loạt đạn đồng vàng

Vun lúa . . . trổ tràn đồng sâu

Điệp khúc:

Cho quê hương ta rạng ngời

Cho yêu thương xanh vời vợi

Cho quê hương ta những đoá tuổi xuân

Để mai đây nghe nắng dậy hoà bình

Ðể ông cha còn[nắm đất phủ mình

Ôi quê hương ta nước Việt….

3.

…Nam từ đó dâng lên . . . nhà máy với công trường

Những xí nghiệp ngôi trường . . . nhà thương và hầm mỏ

Ôi bao la . . . thăm thẳm bát ngát

Cánh đồng vàng . . . với lũy tre xanh

Và tiếng ê a đầu làng

Là kinh nguyện cầu cho người gục xuống


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *