Gọi Em Là Đóa Hoa Sầu

Lời bài hát Gọi Em Là Đóa Hoa Sầu

(nhạc: Phạm Duy – thơ: Phạm Thiên Thư)

Ngày xưa áo nhuộm hoàng hôn

Áo nhuộm hoàng hôn, áo nhuộm hoàng hôn

Dáng ai cắp rổ, cắp rổ lên cồn

Lên cồn hái dâu (ư…) vàng

Tiếng nàng hát vọng đôi câu

Hát vọng đôi câu, hát vọng đôi câu

Dừng tay viết mướn, ối a lòng sầu

Lòng sầu vẩn vơ, vẩn vơ sầu.

Lều tranh còn ủ trong mơ

Còn ủ trong mơ, còn ủ trong mơ

Mối tình là một bài thơ vô đề

Ẩn Lan ơi ! Ơi mái tóc thề

Ẩn Lan ơi ! Ơi mái tóc thề

Mùa Xuân nay làn gió có về, vỗ về hương xưa

Ðêm nao học dưới trăng mờ, dòng chữ hững hờ…

Thoảng nghe tiếng hài của em

Tiếng hài của em, tiếng hài của em

Như sương lắng động, lắng động trên thềm

Trên thềm ngõ sau, ngõ sau (ư…) nhà

Em cười đem lại cho nhau

Ðem lại cho nhau, đem lại cho nhau

Sợi tơ mớ tóc ối a buộc vào

Buộc vào với hoa, với hoa ngâu vàng

Ngủ quên trên sách mơ màng,

Tập sách thơm ngoan, áp má mê man

Gió lùa tỉnh dậy mùi lan chập chờn

Ẩn Lan ơi, em dỗi em hờn

Ẩn Lan ơi, em dỗi em hờn

Ẩn Lan ơi, như những cơn buồn, nỗi buồn thơm lâu

Em ơi ! Gọi em là đóa hoa sầu…

Là đóa hoa sầu…


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *