Em Ở Nơi Đâu

Lời bài hát Em Ở Nơi Đâu

Anh đi tìm em chứ em ở nơi đâu. Phải qua qua bao núi qua bao nhịp cầu. Mà phải qua qua bao suối qua bao dòng sông sâu. Để anh đi tìm em em ở đâu. Hỡi người con gái đang dãi dầu mưa nắng Trường Sơn. Tuổi xuân em phơi phới năm xưa đi mở đường. Chỉ nghe tiếng hát, chỉ nghe có tiếng hát mà đem lòng yêu thương.Chỉ nghe tiếng hát mà lòng anh yêu thương.

Xe anh lại qua những nẻo đường năm xưa. Trường Sơn bao nhiêu dốc bao nhiêu đèo mây.Càng thương em bao năm tháng. Chưa hề ngơi tay để cho con đường thênh thang ngày mai. Hỡi người con gái trong đạn bom.Vẫn hát cười vui. Tuổi xuân em phơi phới .Năm xưa đi mở đường. Chỉ nghe tiếng hát, chỉ nghe có tiếng hát. Mà đem lòng yêu thương. Chỉ nghe tiếng hát. Mà lòng anh yêu thương

Anh đi tìm em ớ em ở đâu đây đường vô nghe tiếng hát chen lưng đèo mây Mà đường ra nghe tiếng hát trên công trường đang xây. Càng yêu con đường ta đi ngày nay Hỡi người con gái đang dạn dầy mưa nắng Trường Sơn. Tuổi xuân em phơi phới năm xưa đi mở đường. Chỉ nghe tiếng hát, chỉ nghe có tiếng hát Mà đem lòng yêu thương Chỉ nghe tiếng hát. Mà lòng anh yêu thương Chỉ nghe tiếng hát, chỉ nghe có tiếng hát. Mà đem lòng yêu thương Chỉ nghe tiếng hát Mà lòng anh yêu thương


Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *